thủ tục mua trả góp ô tô

https://vietinbank-khoanvaycanhan.com/

Theo quy định của pháp luật, các đơn vị cho vay chỉ được cung cấp khoản vay với lãi suất nhỏ hơn 20%/năm. Và hình thức vay tiền bưu điện cũng vậy, các đơn vị hiện đang áp dụng mức lãi 15%/năm. Đây được đánh giá